PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w spotkaniu
Warsztaty użytkowników programu Plans
27.09 - 29.09.2022 (wtorek, środa, czwartek).

26.09 - 28.09.2022 (poniedziałek, wtorek, środa).

zaproszenie.pdf
zgloszenie.doc

Cel spotkania:

Głównym celem spotkania jest omówienie aktualnych wersji pakietu Plans i jego możliwości obliczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów obliczeniowych oraz możliwości programowania w języku JavaScript. Ponadto ważną częścią spotkania będzie szkolenie w zakresie użytkowania programu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów poszczególnych użytkowników w oparciu o stosowane przez nich modele sieci elektroenergetycznych. W tym celu dobrze byłoby gdyby poszczególni użytkownicy zostali wyposażeni we własne komputery (laptopy) z zainstalowanym programem wraz z danymi do obliczeń. Bardzo cenne będzie też omówienie dotychczasowych doświadczeń z użytkowania programu, a także wypracowanie kierunków rozwoju programu.

Formuła spotkania:

Spotkanie zostanie podzielone na cztery bloki czasowe, podczas których będą poruszane następujące zagadnienia:
 1. Omówienie podstawowych aplikacji pakietu Plans.
 2. Omówienie nowych funkcjonalności pakietu Plans.
 3. Nowe elementy w modele sieci przesyłowej (400/220) i koordynowanej sieci 110kV.
 4. MoRS – nowe narzędzie do tworzenia modeli sieciowych.
 5. Szkolenie początkujących użytkowników pakietu Plans.
 6. Języki makropoleceń pakietu Plans (JavaScript).
 7. Rozwiązywanie problemów i szkolenie użytkowników:
  • obliczenia w sieciach 400 kV i 220 kV,
  • obliczenia w koordynowanej sieci 110kV.
 8. Doświadczenia z użytkowania pakietu i omówienie możliwości rozszerzenia zakresu obliczeń.

Miejsce spotkania:

”Gazdówka pod lasem”, Kościelisko ul.Strzelców Podhalańskich 56 (www.kiry.pl)

Opłaty:

Koszt 1800,00 zł (brutto), obejmuje trzydniowy pobyt jednego uczestnika z dwoma noclegami i wyżywieniem. Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Obowiązujące terminy:
26.08.2022-przysłanie wypełnionych zgłoszeń uczestnictwa w spotkaniu,
09.09.2022-potwierdzenie pocztą elektroniczną przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, wysłanie ramowego programu oraz informacji organizacyjnych

Komitet organizacyjny:

dr inż. Zbigniew Zdun
mgr inż. Tomasz Zdun

Adres organizatorów:

Plans Sp. z o.o.
ul. Powstańców śląskich 63 lok. 16
01-355 Warszawa
www.plans.com.pl
email: Zbigniew.Zdun(at)plans.com.pl