PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   Zmiana terminu

Na życzenie wielu użytkowników nastąpiło przesunięcie terminu spotkania o jeden dzień.

Nowy termin: 27-29 września (wtorek, środa, czwartek).