PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Obliczenia rozpływowe

Obliczenia rozpływowe służą do wyznaczania napięć węzłowych dla zadanych obciążeń sieci i przy zadanej topologii oraz konfiguracji sieci. Iterowanie napięć węzłowych można wykonać po wczytaniu danych lub edycji danych sieciowych - zmianie układu połączeń, wyłączeniu elementów, zmianie obciążenia sieci czy zmianie zadanych poziomów napięć w węzłach elektrownianych.

W programie zaimplementowane zostały następujące algorytmy obliczające rozpływ:

 • metoda Stotta,
 • metoda Newtona,
 • metoda Gaussa-Seidla,
 • metoda Warda-Halle'a,
 • metoda stałoprądowa Stotta.

Algorytm wyznaczania rozplywu może dodatkowo uwzględniać następujące funkcje:

 • Kontrola mocy biernych w generatorach
  Po osiągnięciu odpowiedniej dokładności obliczeń iteracyjnych kontrolowany będzie zakres generacji mocy biernej w węzłach typu PV (generatorowych).
 • Regulacja przekładni transformatorów
  Podczas obliczeń iteracyjnych będzie zmieniana wartość przekładni transformatorów regulacyjnych, (w zakresie Teta min - Teta max) tak, by utrzymać zadaną wartość napięcia węzła końcowego transformatora.
 • Regulacja salda wymiany
  Sprawdzane jest saldo wymiany mocy (suma przepływu na liniach wymiany) danego podobszaru z innymi obszarami sieci poprzez zmianę generacji w danym podobszarze.
 • Charakterystyki PQ(Vi)
  Umożliwia uwzględnienie charakterystyk napięciowych mocy odbiorów.
 • Rozdział niezbilansowania mocy czynnej
  Określa rozdział niezbilansowania mocy czynnej w węźle bilansującym na inne węzły.