PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Obliczenia zwarciowe

Program umożliwia modelowanie wszystkich rodzajów zwarć: 1-F, 2F, 2F+N i 3F. Za jego pomocą można wyliczyć wartość prądu zwarcia Ik'' oraz rozpływ prądu zwarciowego w dowolnie zadanym punkcie sieci (w węźle lub w gałęzi). Wyniki obliczeń mogą zostać wyświetlone na schemacie sieci. Ponadto w programie zostały zaimplementowane algorytmy pozwalające wyznaczyć poziomy mocy zwarciowych i udziały prądowe/mocowe dla wszystkich (wybranych) węzłów sieci.

Dane do obliczeń zwarciowych stanowią głównie parametry reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej: linii, transformatorów, generatorów, dlatego ważne jest wprowadzenie prawidłowych parametrów reaktancyjne zarówno dla składowej zgodnej jak i zerowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wartości reaktancji Xtb oraz X"g w danych opisujących generatory. Wartości te mają znaczący wpływ na poziomy mocy zwarciowych (zwarć trójfazowych).

Po dostarczeniu odpowiednich danych program może uwzględniać sprzężenia wzajemne linii dwutorowych.

Wyliczone wielkości mogą posłużyć do wyznaczenia nastaw zabezpieczeń. Program potrafi drukować karty nastaw dla następujących zabezpieczeń:

  • Zabezpieczenia odległościowe
    RT x-35, ZAZ-RX, ZCS, REL-511, LH1wc, 7SA522
     
  • Zabezpieczenia ziemnozwarciowe
    RJT-20, ZAZ RIoK, ZZN-4E, ZZ-10, RIT-10, RIT-116, RI-6, RJ-3, RJ-6, RJT-113