PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Edytor grafiki

Edytor grafiki umożliwia tworzenie rysunków przedstawiających schematy układów elektroenergetycznych sieci przesyłowych, które mogą być dalej wykorzystywane do sterowania układem elektrycznym sieci i do prezentowania wyników obliczeń - rozpływu mocy oraz rozpływu prądów zwarciowych. Ponadto za pomocą edytora grafiki można w łatwy sposób dodawać nowe węzły oraz linie do danych sieciowych.

Wywołując funkcję GrafSym użytkownik ma do wyboru następujące opcje:

  • Schemat stacji.
  • Schemat sieci.
W pierwszym przypadku uruchamia się podprogram do automatycznego wygenerowania schematu danej stacji sieciowej i wyświetlenia go na ekranie wraz z naniesionymi przepływami mocy w liniach, transformatorach, generatorach i odbiorach podłączonych do tej stacji.
W przypadku wyświetlania schematu sieci program wczyta dowolny schemat sieci przygotowanego wcześniej edytorem grafiki i użyje tego schematu do graficznej prezentacji rozpływu mocy. Na obu schematach użytkownik może dokonywać przełączeń, edycji danych wszystkich elementów na specjalnych oknach dialogowych czy podglądu szczegółowych wyników obliczeń.

W przypadku wywołania funkcji GrafSym w trakcie wykonywania obliczeń zwarciowych użytkownik może na schemacie wskazać miejsce i rodzaj zwarcia, a program po obliczeniach naniesie na schemat rozpływ prądu zwarcia oraz napięcia w poszczególnych węzłach. Po odpowiednim przygotowaniu schematu można na nim wyświelić również poziomy mocy zwarciowych.