PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Język makropoleceń

Język Makropoleceń dla programu Plans - w skrócie JMP - jest językiem programowania pozwalającym użytkownikom pakietu PLANS automatyzować powtarzające się czynności obliczeniowe często wykonywane przy użyciu tego pakietu.
Pod pojęciem języka programowania rozumieć należy tutaj sposób tworzenia, przechowywania i edycji programów napisanych w tym języku, składnię tego języka, zestaw słów i instrukcji kluczowych, sposób dostępu do danych sieciowych przechowywanych w pamięci operacyjnej przez program PLANS, sposób wykorzystywania podstawowych funkcji programu PLANS oraz sposób wykonywania (interpretacji) poszczególnych komend języka JMP.

Język makropoleceń JMP został więc stworzony w celu ułatwienia mechanicznych działań wykonywanych za pomocą programu PLANS. Przykładowo program napisany w języku JMP może zmienić parametry sieci, wykonać obliczenia rozpływowe, wybrać gałęzie i węzły, w których są przekroczenia i zapisać je do pliku. Następnie może on dokonać wyłączeń linii, znowu policzyć rozpływ i dopisać przekroczenia do poprzedniego pliku. Użytkownik ma za zadanie jedynie poprawne napisanie swoich procedur w JMP, a reszta wykona się sama. Ponadto ten sam program można wykorzystać przy działaniu na wielu danych.

Skrypty napisane w języku JMP mogą współpracować z procedurami wyświetlania wyników na schematach sieci używanych w opcji GrafSym. W ten sposób na schemacie można wyświetlić np. sumę przepływu mocy na wybranych autotransformatorach.