Dziennik zmian - 2011

 • Paski narzędzi

  28.06.2011 tz

  Dodanie pasków narzędzi (Menu: Narzędzia > Paski > Standardowy, Tabele danych, Edycja tekstu, Makro)

 • Transformatory P regulacyjne symetryczne

  28.06.2011 tz

  Dla transformatorów P regulacyjnych, alfa=90 i typem=sym - przesuwnik fazowy symetryczny - zaczepy zmieniają się od -L.zacz. do +L.zacz.Poprzednio zaczepy zmieniały się od 1 do L.zacz., w związku z czym przekładnia kątowa (kąt delta) przyjmowała tylko nieujemne wartości.

 • Lista przekroczeń - wykrzyknik

  28.06.2011 tz

  W konfiguracji przekroczeń pojawiła się opcja wykrzyknik. Po jej zaznaczeniu na końcu każdego przekroczenia prądowego zostanie dodany znak wykrzyknika (przy trybie wydruku "Normalny").

 • Przełączanie generatora - zmiana typu węzła

  29.06.2011 tz

  Dotychczas przy załączaniu generatora na szynę odbiorową (typ węzła równy 1), zmieniała się ona na węzeł z regulacją napięcia (typ równy 3); obecnie typ węzła nie będzie zmieniał się automatycznie, z pewnym wyjątkiem: jeżeli generator ma przypisany transformator blokowy (przede wszystkim JWCD i niektóre JWCK), to typ węzła nadal automatycznie będzie się zmieniał na 3.

  Program w podobny sposób będzie się zachowywał przy przełączaniu generatorów i zmianie mocy poprzez plik uzupełnień

 • Zapis do formatu EPC obciażalności transformatorów

  12.07.2011 kk

  Zapis do formatu EPC obciażalności transformatorów na podstawie obciążalności dopuszczalnych. Podczas zapisu modelu do formatu EPC, na oknie konfiguracyjnym istnieje możliwość zdefiniowania, które z wartości mocy dopuszczalnych transformatora (Sn, Sd, Sa) będą wstawiane w odpowiednie ratingi - dla określonych temperatur.

  Dostęp do ustawień z poziomu skryptów JScript i VBScript poprzez funkcje GetExportSdop(idx) oraz SetExportSdop(idx, val).

 • Odczyt formatu UCTE - drobna poprawa odczytu rekordu transformatora

  20.07.2011 tz

  W niektórych modelach UCTE znajduje się błąd: napięcie znamionowe dla transformatora po stronie dolnej jest równe zero. W takiej sytuacji przekładnia transformatora wyliczona jako Ung/Und wynosi nieskończoność. Obecnie w przypadku odczytu zera na pozycji UnG lub UnD, napięcie będzie pobierane z Un węzła (z właściwej strony), a ponadto odpowiedni komunikat będzie zapisany do pliku plans.his.

 • QTable - drobna poprawa formatu wyświetlania na siatkach Dane/Generatory

  05.09.2011 ZZ

  W danych Qtable zakresy generacji moczy czynnej i biernej podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tabeli Dane/Generatory wartości te obcinane są do jednego miejsca po przecinku

 • Korekta wyświetlania tabeli: Wyniki/Tabele/Bilans

  08.09.2011 ZZ

  Wprowadzono wyświetlanie dPp (strat poprzecznych) dla Linii (było tylko QC)

 • Korekta wyświetlania tabeli: Wynik/Obszary

  09.09.2011 ZZ

  Do strat dP_obszaru dodawane są straty poprzeczne wynikające z Go

 • Poprawa zbieżności Oblicz/Ograniczenia

  25.10.2011 ZZ

  Przy wyłączeniu TrfBlk wyłącza się węzeł a nie wyłączały się generatory i odbiory

 • Poprawka dla wyświetlanie różnic

  20.12.2011 tz

  W przypadku zapisania rozpływu i wyświetlania różnic był błąd w obliczeniach rozpływowych, jeżeli zaznaczona była opcja "Regulacja salda wymiany". Błąd został poprawiony.

 • Dostęp do bilansów mocy obszarów z poziomu JSCript i VBScript

  20.12.2011 tz

  Poprzez obiekty ZonPower i ZonyTypPower istnieje możliwość wyświetlania szczegółowego bilansu mocy obszaru w rozbiciu na typy odbiorów i generatorów oraz w rozbiciu na straty.

 • Zapis i odczyt z tymczasowych plików binarnych z poziomu JSCript i VBScript

  20.12.2011 tz

  Dodanie metod ReadTempBIN i SaveTempBIN obsługujących zapis i odczyt modeli z plików tymczasowych.