Dziennik zmian - 2013

 • Warstwy dynamiczne na grafice

  04.03.2013 tz

  Usprawniono zarządzanie warstwami na grafice. Użytkownik może dodawać nowe wartswy (w nieograniczonej ilości), kasować istniejące i zmienaić ich kolejność. W przypadku wstawiania bloków użytkownik określna, w jaki sposób mają być scalne warstwy z bloku z warstwami bieżącego schematu.

 • Przekładnie transformatorów w obliczeniach zwarciowych

  5.03.2013 tz

  W obliczeniach zwarciowych przekładnie transformatorów zamieniane są na przekładnie znamionowe sieci, aby wyeliminować przepływ prądów wyrównawczych, które należałoby wyliczyć i uwzględnić przy wyznaczaniu rozpływu prądu zwarciowego. Jednak w przypadku sieci promieniowych (gdzie nie ma równoległej pracy wielu transformatorów) nalezy uwzględniach przekładnie znamionowe transformatorów. Do tego służy opcja w menu Zwarć: DaneZwar->Przekłądnie transf. Jeżeli nie jest zaznaczona, program używa przekładni sieci, a jak jest zaznaczona - przekłądni transformatorów.

 • Koordynacja wyłączeń generatora-transformatora blokowego

  12.03.2013 tz

  Poprawiono koordynację wyłączeń dla generatorów i ich transformatorów blokowych w przypadku, kiedy był więcej niż jeden generator do jednego transformatora blokowego, tzn. możliwe jest wyłaczenie jednego z dwóch generatorów (wcześniej program automatycznie wyłączał również wspólny transformator blokowy).

 • Zapobieganie nakładaniu się generatorów i odbiorów na schematach.

  8.03.2013 tz

  W przypadku dużej ilości generatorów i odbiorów w jednej stacji i jednoczesnie przy małej liczbie linii wychodzących z tej stacji możliwe było, że genaratory i odbiory nakładały się na siebie na automatycznie generowanym schemacie stacji. Problem został naprawiony.

 • Zamknięcie programu z poziomu skryptu

  20.03.2013 tz

  Do obiektu aplikacji dodano metodę Quit, dzięki której można zakończyć działanie programu Plans.

 • Poprawa wydruków przy wyświetlanie wyników dla zwarć

  21.03.2013 tz

  Przy wyświetlaniu wyników dla zwarć: Moce zwarciowe->Przekroczenia oraz Moce zwarciowe->Udziały mocowe, nazwy gałęzi udziałów były obcinane do 6 znaków. Obecnie wyświetlane są wszystkie 8 znaki.

 • ID generatorów przy eksporcie do EPC

  26.03.2013 tz

  Przy eksporcie do foramtu EPC doszła nowa opcja (włączana przez użytkownika) umożliwiająca tworzenie ID generatorów i odbiorów na podstawie ostatnich dwóch znaków z nazwy (np. z "GEN-01" powstanie "01". W przypadku powtórzeń ID będą tworzone wg schematu #n, gdzie n - numer kolejnego powtórzenia.

 • Możliwość przerwania wykonywania skryptu

  09.04.2013 tz

  Dodano funkcję przerwania wykonywania skryptów JSP i VSP:
  - w menu dla makr: Makro -> Przerwij
  - przycisk na pasku narzędzi dla Makr
  - wciśnięcie na klawiaturze kombinacji Ctrl+Break

 • Obciążalność awaryjna linii

  17.06.2013 kk

  Dane linii rozszerzono o informacje o obciążalności awaryjnej.
  Dla linii można zadać drugą charakterystykę obciążalności wykorzystywaną w stanach awaryjnych.
  Należy zdefiniować dopuszczalny czas trwania przeciążenia oraz podać punkty definiujące charakterystykę.

 • Zamiany w edytorze grafiki

  26.09.2013 tz

  Zmienione zostało podejście do zaznaczania i edycji elementów.

  Poprzednio najpierw z menu wybierana była akcja, a później wskazywany był element. Obecnie najpierw należy zaznaczyć element lub elementy, a następnie wybrać z menu, co z tym elementem zrobić. Opis edycji elementów można znaleźć tutaj.

  Uaktualniona została pomoc programu w zakresie edytora grafiki.

 • Skany stacji czterosystemowych

  26.09.2013 tz

  Umożliwiono tworzenie skanów stacji z czterama szynami na jednym poziomie napięć (wcześniej mogły być maksymalnie trzy szyny).

 • Wyłączanie szyn

  26.09.2013 tz

  Możliwość wyłączania i załączania całych szyn z poziomu grafiki.

 • Cofanie operacji na danych

  09.10.2013 tz

  Możliwość cofania operacji przeprowadzonych na danych (operacje wyłączenia, przełączenia).

 • Film instruktażowy do edytora grafiki

  29.10.2013 tz

  W serwisie youtube umieszczony został filmik instruktażowy pokazujący, jak zaznaczać, przesuwać, kopiować elementy w edytorze grafiki. Film dostępny pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=5qACahk0lqU.

 • Poprawa funkcjonalności przy przełączeniach

  12.11.2013 tz
 • Nagłówek w wynikach reguły N-1

  14.11.2013 tz

  Dodano możliwość utworzenia własnego nagłówka w wyświetlanego w wynikach reguły N-1, zawierającego np. wielkość zapotrzebowania obszarów czy generacji w wybranych elektrowniach. Można to uzyskać tworząc własne makro w języku JMP, JSrcipt lub VBScript. Skrypt powinien wyświetlać pożądane informacje za pomocą instrukcji cprintf. Aby przygotowane makro było uruchamiane na początku obliczeń reguły N-1 należy wpisać je w ustawienia: w menu dla reguły N-1 należy wybrać polecenie Reguła N-1 > Przekroczenia, a następnie zakładkę Reguła N-1. Na tym oknie dialogowym należy wprowadzić ścieżkę do pliku z makrem oraz zaznaczyć opcję Przed obliczeniami uruchom makro z pliku. Ścieżkę można podać jako ścieżkę bezwzględną - rozpoczynającą się od litery dysku, albo względną (np. sama nazwa pliku) - względem katalogu roboczego. Aby ustawienia były pamiętane przy następnym uruchomieniu programu Plans należy zapisać opcje do katalogu użytkownika lub do katalogu głównego.