Dziennik zmian - 2014

 • Obiekt GenQTable dla makr JSP

  05.05.2014 tz

  Dodanie obiektu GenQTabel dla makr, który zapewnia dostęp do charakterystyk kołowych (P, Qmin, Qmax) generatorów.

 • Rozbudowa języka makropoleceń JMP

  09.07.2014 tz

 • Drobne zmiany w edytorze grafiki

  24.11.2014 tz
 • Uwzględnianie potrzeb własnych przy zmianie mocy węzła

  24.11.2014 tz

  Funkcja do ustawienia obciążenia węzła nie uwzględniała potrzeb własnych generatorów przyłączonych bezpośrednio do tego węzła. Objawiało się to tym, że po ustaleniu mocy węzła na np. -10 MW, moc ta w całości była przyporządkowana odbiorom typu PQ, co powodowało, że moc węzła była równa -10 MW + plus potrzeby własne. Obecnie odbiorom typu PQ zostanie przypisana moc -10 MW pomniejszona o potrzeby własne.

  Funkcja do ustawiania mocy węzła wywoływana jest zarówno z poziomu okna dialogowego, jak i przy przytywaniu pliku uzupełnień, dla rekordów z sekcji WEZLY.

 • Funkcja Sleep w skryptach

  29.12.2014 tz
 • Funkcja Menu w skryptach

  29.12.2014 tz

  W skryptach JacvaScript można używać funkcji Menu wywołującej dowolne polecenie programu.

 • Moc stacji na oknie dialogowym Stacja

  29.12.2014 tz

  Poprawienie na oknie edycji mocy stacji (przycisk Stacja na oknie Stacji) znaków + i - przy mocy pobieranej

 • Ulepszenia w edytorze grafiki

  29.12.2014 tz
 • Automatyczny test spójności

  29.12.2014 tz

  Automatyczne wykonywanie testu spójności przed obliczeniami rozpływowymi. Okno z wynikami testu spójności pojawia się tylko w momencie wykrycia węzłów izolowanych.