Dziennik zmian - 2018

 • Uzupełnienia - nazwy składające się z cyfr

  05.01.2018 tz

  Poprawka przy wczytywaniu poprzez uzupełnienia węzłów początkowych i końcowych gałęzi, które to węzły miały nazwy składające się jedynie z cyfr.

 • Reguła N-1 i niepoliczony rozpływ

  05.01.2018 tz

  Uruchomienie reguły N-1 z niepoliczonym rozpływem - pytanie czy kontynuować zamiast blokady.

 • Uzupełnienia - blokada zmiany Un, Umin, Umax

  05.01.2018 tz

  Zablokowanie zmiany Un, Umin i Umax przy wczytywaniu uzupełnień dla węzła (w sekcji WEZLY)

 • Temperatury indywidualne

  31.01.2018 tz
 • Format EPC - numery wewnętrznych węzłów dla transf.

  01.02.2018 tz

  Przy zapisie 2-uzwojeniowych transformatorów w formacie EPC zmieniono numer węzła trzeciego uzwojenia i węzła wewnętrznego z -1 na 0.

 • Ekwiwalentowanie - zmiana Vs dla węzłów granicznych

  28.02.2018 tz

  Ekwiwalencie sieci: opcja ustaw Vs=Vi ustawia napięcia zadane tylko w węzłach granicznych (wcześniej zmieniała we wszystkich węzłach)

 • JScript - zmiana generacji w obszarze

  05.04.2018 tz

  Makra JScript: umożliwienie zmiany generacji danego obszaru wszystkimi generatorami (wcześniej tylko dla konkretnych typów, np. JWCDc).

 • Rozpływ - błąd przy włączonej opcji rozdziału mocy biernej na generatory

  24.05.2018 tz

  Rozpływ - poprawka dla rozpływu metodą Stotta z załączoną opcją rozdziału mocy biernej na generatory, zapobiegająca nieoczekiwanemu zamknięciu programu.

 • Przekroczenia awaryjne

  25.05.2018 tz

  Przekroczenia awaryjnej obciążalności linii: do wyznaczania stopnia obciążenia awaryjnego linii (Ia%) program używał prądu przy węźle początkowym zamiast większej wartości prądu wybranej z obu końców linii.

 • GrafSym - dodatkowe opcje

  28.05.2018 tz

  Dla GrafSyma doszedł szereg opcji:

  Powyższe opcje dotyczą tylko bieżącego okna ze schematem, nie są zapamiętywane i nie przenoszą się ani do innych, ani do nowych okien.

  Wywoływanie tych opcji odbywa się na dwa sposoby:

 • Format EPC

  13.06.2018 tz

  Pozostawienie tylko jednej wersji zapisu do formatu EPC (dawny EPC v2).

  Poprawa dwóch błędów: