PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Pakiet Plans WN

Naszym sztandarowym produktem jest progam Plans służący do obliczeń rozpływu mocy oraz zwarć w zamkniętych sieciach elektroenergetycznych.


Dziennik zmian

Dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z historią zmian wprowadzonych do programu Plans.
Pomoc

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego dotyczącego edytora grafiki.
Dane do programu

Program Plans obsługuje dane w tak zwanym formacie KDM, używanym od lat w polskiej elektroenergetyce, a także w formacie EPC pakietu PSLF firmy General Electric oraz w formacie IEN, stosowanym w celach dydaktyczno szkoleniowych. Program ma również możliwość zapisu i odczytu danych w postaci binarnej (BIN_format). Dane sieciowe mogą byś wyświetlone w postaci tabel, istnieje również możliwość wyświetlenie danych (dla jednego elementu) na specjalnie przygotowanych oknach dialogowych.
Obliczenia rozpływowe

Obliczenia rozpływowe służą do wyznaczania napięć węzłowych dla zadanych obciążeń sieci i przy zadanej topologii oraz konfiguracji sieci. Iterowanie napięć węzłowych można wykonać po wczytaniu danych lub edycji danych sieciowych - zmianie układu połączeń, wyłączeniu elementów, zmianie obciążenia sieci czy zmianie zadanych poziomów napięć w węzłach elektrownianych.
Obliczenia zwarciowe

Program umożliwia modelowanie wszystkich rodzajów zwarć: 1-F, 2F, 2F+N i 3F. Za jego pomocą można wyliczyć wartość prądu zwarcia Ik'' oraz rozpływ prądu zwarciowego w dowolnie zadanym punkcie sieci (w węźle lub w gałęzi). Wyniki obliczeń mogą zostać wyświetlone na schemacie sieci. Ponadto w programie zostały zaimplementowane algorytmy pozwalające wyznaczyć poziomy mocy zwarciowych i udziały prądowe/mocowe dla wszystkich (wybranych) węzłów sieci.
Edytor grafiki

Edytor grafiki umożliwia tworzenie rysunków przedstawiających schematy układów elektroenergetycznych sieci przesyłowych, które mogą być dalej wykorzystywane do sterowania układem elektrycznym sieci i do prezentowania wyników obliczeń - rozpływu mocy oraz rozpływu prądów zwarciowych. Ponadto za pomocą edytora grafiki można w łatwy sposób dodawać nowe węzły oraz linie do danych sieciowych.
Język makropoleceń

Język Makropoleceń dla programu Plans - w skrócie JMP - jest językiem programowania pozwalającym użytkownikom pakietu PLANS automatyzować powtarzające się czynności obliczeniowe często wykonywane przy użyciu tego pakietu.
Pod pojęciem języka programowania rozumieć należy tutaj sposób tworzenia, przechowywania i edycji programów napisanych w tym języku, składnię tego języka, zestaw słów i instrukcji kluczowych, sposób dostępu do danych sieciowych przechowywanych w pamięci operacyjnej przez program PLANS, sposób wykorzystywania podstawowych funkcji programu PLANS oraz sposób wykonywania (interpretacji) poszczególnych komend języka JMP.